Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Tämä on erityisesti osto-ja vuokraustilanteissa hyödyllistä.

 • Energiatodistusta laadittaessa lasketaan rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku).
 • Kiinteistölle määritetään energiatehokkuusluokka A-G ja tähän vaikuttaa energiankulutus ja rakennustyyppi. Energiatodistuksen laskennassa painotetaan kertoimilla erilaisia energiamuotoja, suosien uusiutuvia energiamuotoja.
 • Energiatodistuksessa ilmoitetaan energiamäärä, joka rakennuksessa käytetään vuoden aikana.
 • Rakennuksen asukkaiden energiakulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan, koska energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin.
 • Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Oletko aikeissa myydä omakotitalosi tai vuokrata asuntosi?

Vaikka energiatodistuksen hankkimisesta on säädetty lailla, voi sen hankinnasta olla rakennusten omistajille ja asukkaille hyötyä muillakin tavoin:

 • Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa helpommin ja kustannustehokkaammin, koska se paljastaa energiatehokkuuden kannalta rakennuksen heikot kohdat.
 • Energiatodistuksen avulla saat ehdotukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja tietoosi toimenpiteillä saavutettavat arvioidut säästöt.
 • Energiatodistuksesta on saatavilla myös laskennallinen energiankulutus ilman eri energiamuotojen painotuksia.
 • Energialuokkaa on mahdollista parantaa esimerkiksi ilmanvaihdon lämmön talteenotolla, takalla, lämmöneristystä lisäämällä tai uusiutuvan energian käytöllä.

Laki energiatodistuksesta

Laki rakennuksen energiatodistuksesta astui voimaan 01.06.2013. Lain tarkoituksena on edistää rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energia käyttöä rakennuksissa lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun.

Pääset tutustumaan lakiin rakennuksen energiatodistuksesta tarkemmin tästä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050


Milloin energiatodistus tarvitaan?

 • Rakennuksille, joiden pinta-ala on yli 50 m2.
 • Uusille rakennettaville rakennuksille tulee laatia energiatodistus rakennuslupahakemusta varten. Tällöin energiatodistuksen laatii useimmiten rakennuksen pääsuunnittelija.
 • Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus on laadittava, kun rakennusta tai huoneistoa myydään tai vuokrataan.
 • 1.7.2016 jälkeen ennen vuotta 1980 käyttöön otetuille pien- ja paritaloille.


Milloin energiatodistusta ei tarvita?

 • Tilapäisille tai pinta-alaltaan alle 50 neliömetrin rakennuksille.
 • Loma-asumiseen tarkoitetuille rakennuksille, joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.
 • Suojellut rakennukset.


Lisätietoja energiatodistuksesta saat Motivan energianeuvontasivustolta http://energiatodistus.motiva.fi/