Ajankohtaista

Artikkeli energiatodistuksista

3.4.2019

Omakoti-lehdessä on hyvä artikkeli energiatodistuksiin liittyen. Myös meihin voit ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa kysymyksissä.

Verkkolehteen pääset tutustumaan tästä.

Kiinteistöviesti-lehdessä juttu energiatodistuksesta

20.9.2018

GDPR: EU:n yleinen tietosuoja-asetus

23.5.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on tehdä henkilötietojen käsittelystä entistä läpinäkyvämpää ja vahvistaa henkilötietojen suojaa.

Olemme huomioineen GDPR:N tuomat muutokset toiminnassamme ja meiltä saa pyydettäessä tähän liittyen myös rekisteriselosteen.

Miten voin hyödyntää energiatodistusta?

30.4.2018

Energiatodistus tarvitaan aina mm. asuntoa myytäessä tai vuokrattaessa. Moni kokee sen välttämättömäksi pahaksi, monilla se jää hankkimatta edelleen kokonaan. Sen lisäksi, että sen hankkiminen on välttämätöntä lain kannalta niin sitä voi hyödyntää myös muuten. Energiatodistuksen laatija listaa jokaiselle rakennukselle toimenpide-ehdotuksia, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Toimenpide-ehdotusten kautta voit pienentää tietysti energiankulutustasi eli sähkölaskuasi sekä samalla nostaa laskennallista E-lukua asteittain paremmaksi. Alla esimerkkejä:

1) Maalämpö: Sen hankkiminen maksaa itsensä takaisin 8-10 vuodessa kohteissa, joissa nyt on käytössään esimerkiksi sähkö-, kauko- tai öljylämmitys. Se on toki myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto moneen muuhun lämmitysmuotoon verrattuna

2) Lämmöntalteenotto: Jos sinulla on kohde, joka on yli 15 vuotta vanha ja yhtä vanhat laitteet tai jossa on koneellinen tulo-tai poistojärjestelmä, kannattaa miettiä tätä vaihtoehtoa ja laitteiden uusimista.

3) Ilmalämpöpumppu: Säästää energiaa suorissa sähkölämmityskohteissa.

4) Yläpohjan eritys: Yläpohjaa kannattaa lisäeristää, mikäli villaa (tai muuta eristettä) on siellä 300 mm tai vähemmän.

5) Ikkunoiden vaihto: Uudet energiatehokkaat ikkunat ovat paljon vanhoja kaksilasisia ikkunoita parempia.

6) Rakenteiden tiivistäminen: Taloa ei kannata tehdä liian tiiviiksi, mutta esimerkiksi pientaloissa, jotka on tehty suoraan maanvaraisen laatan päälle, kannattaa tiivistää rakenteita. Rakenteissa on monesti rakoja/reikiä, joista pääsee sisäilmaan epäpuhtauksia

Päivitetty energiatodistusasetus astui voimaan vuoden 2018 alusta

14.2.2018

1.1.2018 tullut muutos ei edellytä vanhojen todistusten uusimista. Energiatodistus on edelleen voimassa 10 vuotta sen laadintapäivämäärästä. Uudella energiatodistusasetuksella on haluttu varmistaa, että kaikki voimassa olevat säännökset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Näkyvinä muutoksina ovat vaatimukset lähes nollaenergiarakentamisesta sekä laskentakertoimissa. Myös uusien rakennusten on jatkossa helpompi päästä B-luokkaan aiemman C-luokan sijasta. Myös A-luokituksen saa aiempaa helpommin.

E-luvun laskennassa käytettävät energiamuotojen kertoimet:

Lisätietoja löytyy Motivan sivuilta: http://energiatodistus.motiva.fi/uutiset/ym-motiva...

As Oy Sulkulan Melba

11.10.2017

e-Seijes toteutti As Oy Sulkulan Melbaan istutuslaatikon sekä aidan. Projekti sisälsi seuraavat toimet:

 • Puisen istutuslaatikon rakentaminen ja maalaaminen
 • Nurmikon repiminen ja suodatinkankaan asennus
 • Soran levittäminen alueelle1 kuorma soraa (600 kg) ja 2 kuormaa multaa (2 x 600 kg)
 • Vanhan maa-aineksen poiskuljetus
 • Aidan rakentaminen, maalaaminen ja pystytysIstutuslaatikon asennus (kohta on pienessä rinteessä, joten rakensimme sen eritaso-ratkaisulla)
 • Kuorikatteen levitys ja havujen istutus

Kuvia ja lisätietoja tästä: Blogi - Unelmaa rakentamassa

Nollaenergiarakentaminen

11.8.2017

Vuoden 2018 alusta maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu ja se edellyttää kaikilta uusilta rakennuksilta parempaa energiatehokkuutta. Tämä koskee myös remontoijia; esimerkiksi rakennuksen korjaus- ja muutostöiden tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, tulee energiatehokkuutta parantaa. Toisaalta loma-asunnot, joissa asutaan maksimissaan 4 kuukautta vuodessa, jäävät soveltamisalueen ulkopuolelle.

Muutos koskee rakennuksia, joiden lupahakemus tulee vireille 1.1.2018 alkaen. Nollaenergiarakennuksessa on erittäin korkea energiatehokkuus ja sen tarvitsema vähäinen energia tulee hyvin laajasti uusiutuvista energiamuodoista. Tietysti täten tavoitteena on vähentää rakennuksen käyttämän energian määrää sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta rakennuksen käyttämässä energiassa.

E-lukuihin on tulossa muutoksia:
 • Rakennuksen kokonaisenergiakulutusta mittaavalle E-luvulle on tällä hetkellä tulossa pientalojen osalta noin 30 prosentin kiristyminen vanhaan E-lukuun verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että talot tulee jatkossa suunnitella aiempaa tiiviimmiksi ja kiinnittää enemmän huomiota laitteistojen ja materiaalien energiatehokkuuteen. On toki eri asia, soveltuuko tämä tosi asiassa Suomeen. Tietysti tämä nostaa suoraan esimerkiksi omakotitalojen hintoja ja rakentamisen hintoja Suomessa.
 • Energiamuotokertoimiin on tulossa muutoksia. Energiamuotokertoimilla huomioidaan kyseisen rakennuksen energiakulutuksen vaikutus suhteessa luonnonvarojen käyttöön. Jatkossa asetusluonnoksen mukaan sähkön ja kaukolämmön kertoimiin olisi tulossa noin 30 % alennus eli helpotus. Suorasähkötaloja voisi siis rakentaa edelleen, mutta sitä täydentäviä lämmitysmuotoja tulee myös käyttää rakennuksessa. Puolestaan uusiutuvan energiakäytön sekä fossiilisten polttoaineiden energiakertoimet Pysyvät samoina.
 • U-arvo säilyy ennallaan ja se kuvaa rakenteiden lämmöneristyskykyä.

Rakennushankkeen kosteudenhallintaan on tulossa myös uusia säädöksiä. Työmaalle on jatkossa nimettävä pakollisesti kosteudenhallintasuunnitelmassa työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Tämä johtuu siitä, että entistä enemmän pyritään välttämään kosteuden aiheuttamia haittoja ja vaurioita rakentamisaikana. Tämä johtaa varmastikin siihen, että mahdollisia hometaloja nähdään vähemmän, ainakin tästä johtuen. Lisäksi suunnittelun merkityksen kasvattaminen ajaa puolestaan myös samaa asiaa. Energian ja luonnonvarojen säästäminen tulee ottaa huomioon jo heti suunnitteluvaiheessa ja laskelmin ne osoittaa. Tämä tuo tietysti haasteita eri suunnitteluosastoille ja yritysten pitääkin ottaa huomioon nämä prosessien kehittämisessä jo hyvissä ajoin.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

30.6.2017

Energiatodistus tulee pakolliseksi ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa. Asuntoa myydessä tai vuokratessa, tulisi tämä päivitys ottaa huomioon.

Standardit

1.6.2017

2000-luvulla rakennusten energiatehokkuudessa on edistytty paljon. Vuosien 2003, 2008, 2010 ja 2012 aikana on vaatimustasoa energiatehokkuuden osalta tiukennettu. Nollaenergiarakennuksia koskevat vaatimukset otetaan käyttöön 1.1.2018. Määraykset ja standardit muodostavat minimitason energiatehokkuudelle.

E-lukutasojen määrittely on yksi tärkeimmistä keinoista, jolla voidaan ohjata niin sanottua riskitöntä rakentamista. Energiatehokkuus määritellään ja mitataan yhtenäisellä tavalla, kun E-luvun laskennan pohjatietona käytetään EPBD-standardeja (energiatehokkuusdirektiivi). Suomessa matalaenergiarakentamiseen on siirrytty jo vuonna 2010. Tiukentuneiden energiamääräysten myötä jatkossa tullaan koko ajan tiukentamaan myös rakennusmääräyksiä. Alla aikatauluja uudistusten osalta:


 • 2010 uudisrakentamisen energiatehokkuusmääräykset
 • 2012 uudisrakentamisen määräykset voimaan
 • 2013 energiatodistuslainsäädäntö sekä korjausrakentamista koskevat energiamääräykset otetaan käyttöön
 • 2014 uusiutuvan energiamuodon käyttöä koskevat energiamääräykset
 • 2016 uudistuksia energiamääräyksiin uudisrakentamisessa
 • 2019 uudisrakentamisen energiamääräykset julkisissa rakennuksissa - lähes nollaenergiataso
 • 2021 uudisrakentamisen energiamääräykset kaikissa rakennuksissa lähes nollaenergiataso

EUROOPPALAISET STANDARDIT


Energiatehokkuus mitataan ja määritetään yhtenäisella tavalla Euroopassa EPBD-standardien avulla. Näiden avulla EU:n alueelliset erot, kuten esimerkiksi ilmasto, käyttäjät ja rakennusperinteet, otetaan huomioon energiatehokkuutta määritettäessä. Alueelliset erot otetaan huomioon erilaisissa laskenta-arvoissa ja täten tietysti myös energiatehokkuudessa. Standardeja päivitetään paraikaa.


Vuonna 2008 otettiin käyttöön rakennusten energiatodistus, joka on suunnattu ensi sijaisesti kuluttajille ja taloyhtiöille. Se kuvaa yksinkertaistetusti kohteen energiatehokkuutta ja auttaa vertaillussa eri kohteiden välillä osto-ja myyntitilanteissa. Energiatodistuksessa rakennuksen
energialuokka ilmaistaan asteikolla A:sta G:hen.

Rakennuksen energiatehokkuus & eri direktiivit

24.5.2017

Energiatehokkuuden eri tasot ilmaistaan Suomessa E-luvuilla eli rakennusten kokonaisenergiakulutuksen avulla. Koko ajan mennään kohti niin sanottuja nollaenergiarakennuksia ja nämä eri energiatehokkuustasot määrittävät kansallisen lähtökohdan nollaenergiatalojen rakentamiseen.

Käsite nollaenergiarakennuksesta on vielä kovin epämääräinen. Koska
energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) vaatii, että 31.12.2018 jälkeen kaikkien
julkisten rakennusten on oltava ainakin lähes nollaenergiarakennuksia ja vuoden
2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla vastaavanlaisia,
niin eiköhän määritelmä selkene vielä tuon osalta.

Jokainen maa on saanut oman yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten
nollaenergiarakennusten vaatimustasoihin päästään ottaen huomioon muun muassa paikalliset olosuhteet ja normit. Nollaenergiarakennuksen tulee määritelmän mukaan omata
korkea energiatehokkuus ja se vähäinen energiamäärä, jota rakennus vaatii,
tulisi olla katettavissa uusiutuvilla energiamuodoilla.


Asiaan liittyy olennaisesti:

 • Uusiutuvan energian käytön edistämisdirektiivi (RES)
 • Energiatehokkuusdirektiivi (EED)

Energiatodistukseen uudistuksia


8.12.2016

Energiatodistus tulee pakolliseksi ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

Lisäksi 1.1.2017 astuu heti voimaan energiatodistus pakolliseksi seuraavien rakennusten osalta: olemassa olevat uimahallit, jäähallit, varastorakennukset, liikenteen rakennukset, moottoriajoneuvosuojat, puolustusvoimien rakennukset (jos käyttöön ei liity salassa pidettävää asiaa) ja suojellut rakennukset (vain jos suojellun rakennuksen luonne tai ulkonäkö ei muutu vaatimuksen vuoksi tavalla, jota ei voida pitää hyväksyttävänä)


24.10.2016

Ara tiedotti, että Energiatodistusrekisteriin 29.9.2016 tehdyn päivityksen jälkeen tehdyt todistukset tulevat suoraan PDF/A-formaattiin ja näin ollen todistukset ovat yhteensopivia mm. lupapisteeseen. Muutos ei täten vaikuta vanhoihin ennen päivitystä tehtyihin todistuksiin.12.7.2016

1.7.2016 alkaen erillisille yli 50 neliön autotalleille vaaditaan energiatodistus. Linkistä löydät lisätietoa asiasta: