Energiatodistuksen hankinta

Hankinta

Taloyhtiölle:
  • Energiatodistus annetaan taloyhtiön jokaiselle rakennukselle erikseen.
  • Kerros-, pari- ja rivitaloissa energiatodistuksen tilaa yleensä taloyhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.

Uudisrakennukselle:

  • Energiatodistus kuuluu olennaisena osana rakennuslupahakemukseen liitettävään energiaselvitykseen.
  • Energiatodistuksen paikkansapitävyys on vielä varmennettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Omakoti-ja rivitaloille:

  • Omakotitalojen energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja.
  • Kerros-, pari- ja rivitaloissa energiatodistuksen tilaa yleensä taloyhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.
  • Myytäville ja vuokrattaville omakoti-ja rivitaloille on hankittava energiatodistus
  • 1.7.2016 jälkeen ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.