Selvitys energia-avustuksesta

Lähtökohtana selvityksen tekemiseen on:

 • Tilaajalla on rakennukselle voimassa oleva alle 2 vuotta vanha energiatodistus laskelmineen (uuden lain mukainen)
 • Vaihtoehtoisesti energiatodistus tulee tilata meiltä selvityksen laadinnan yhteydessä (hinta energiatodistukselle kauttamme on 250 euroa/rakennus)

Avustuksen saamisen ja energiaremontin toteuttamisen jälkeen, voimme laatia päivitetyn energiatodistuksen avustuksen maksatuksen hakemista varten hintaan 100 euroa/rakennus.

Mikä energia-avustus?

 • ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022.
 • Energia-avustuksen tarkoituksena on kannustaa asuinrakennusten korjaamista erittäin
  energiatehokkaiksi ja vauhdittaa lisäämään rakennuskohtaisen uusiutuvan energian tuotantoa.
 • Energia-avustustusta voi saada energiatehokkuuden ja sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, energiakäytön tehostamiseen, järjestelmän ohjaukseen, säätöön ja tasapainotukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistavaan toimenpiteeseen suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannuksineen.
 • Avustusta voivat hakea taloyhtiöt, henkilöasiakkaat sekä ARA-yhteisöt ARA:n verkkoasioinnin kautta.
 • Energia-avustuksen saaminen riippuu siitä, kuinka tehtävä toimenpide vaikuttaa rakennuksen E-lukuun.
 • Hakuvaiheessa energian kulutuksen muutos todennetaan laskelmalla rakennuksen käyttöönottohetken E-luvusta ja puolestaan maksuvaiheessa energiatodistuksella.
 • Avustus on aina rakennuskohtainen.
 • Yhdellä hakemuksella voi kuitenkin hakea avustusta useammalle rakennukselle.
 • Energia-avustusta voi saada yhteen rakennukseen vain kerran ja tämä tarkastetaan aina rakennustunnuksen perusteella. Avustushakemus voi kuitenkin sisältää useita, eri aikaan toteutettavia toimenpiteitä.
 • Rakennus voi saada energiatehokkuuden parantavalle toimenpiteelleen avustusta, mikäli sen pinta-alasta vähintään puolet on ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Lisätietoja aiheesta saat vielä ARA:n sivuilta tästä.